Έχασα ένα πίσω δόντι (τραπεζίτη). Τι συμβαίνει αν δεν αντικαταστήσω το δόντι που λείπει καθώς εγώ έχω συνηθίσει την απουσία του και επίσης δεν φαίνεται όταν χαμογελάω; 

 
1ον – Η μάσηση δεν μπορεί να είναι σωστή στην πλευρά αυτή και έτσι ασυνείδητα γίνεται κυρίως από την απέναντι πλευρά με συνέπειες και για τις δύο πλευρές καθώς και για την άρθρωση.
2ον – Συμβαίνουν σταδιακά σημαντικές μεταβολές στην θέση των δοντιών με σπουδαίες συνέπειες, όπως χαρακτηριστκά φαίνεται στο video